Enligt Albert Einstein är mängden energi i Universum konstant. Energi kan inte förstöras eller tillverkas, den kan bara omformas.

Den vetenskapliga definitionen på energi är: rörelse eller förmåga till rörelse.

Inom många nyandliga sammanhang använder man ofta orden energi, frekvens och vibration som om de vore utbytbara. Det är inte riktigt så det är, men det är OK att använda orden som du vill, jag vill bara förklara skillnaden här. Energi är den oförstörbara kraft som håller ihop allting. Den kan röra sig eller vara stilla. När energin rör sig skapas elektromagnetisk strålning.

Strålning är ljus. Allt har en viss elektromagnetisk strålning beroende på mängden energi som är aktiv. Måttet på strålningshastigheten kallas för vibration, frekvens eller våglängd.

Frekvens och vibration är samma sak, ord för hastigheten på ljusets vågrörelse. När vi uppfattar, ser eller förnimmer något så är det strålningen från det vi betraktar som vi uppfattar. Fast ska man vara noga är det en spegling vi ser. Eftersom ljus innehåller alla färger så återspeglas bara den färg (eller frekvens) som det vi betraktar har. De övriga färgerna i ljuset passerar bara vidare.

Energi kan vara formlös eller ha form (materia). Materia är inget annat än ”ihopklumpad” eller tät energi. Men det är inte energin i sig som du ser, utan effekten av dess rörelse. Effekten är det vi kallar vibration eller frekvens.

På ett förenklat sätt kan man säga att ju långsammare vibration desto tätare massa, ju snabbare vibration desto mer osynligt blir det. När energi rör sig från lägre vibration till högre så skapas värme. När energi rör sig från högre vibration till lägre skapas kyla. Det kan du märka av vid en del andligt arbete, t ex kan man bli väldigt varm i händer när man jobbar med healing och efter en meditation, när man är ”tillbaka” igen så känner man sig ofta frusen.

Ett föremål har inte bara en enda frekvens utan många. När du tittar på t ex ett träd så har varenda skiftning i barken sin egen vibration. Tillsammans ger de oss uppfattningen av trädet.

Människans sinnen kan bara uppfatta frekvenser inom ett begränsat område. Vi kan t.ex. inte se ultraviolett (hög frekvens) eller infrarött (låg frekvens) ljus. Men förmågan att uppfatta ett bredare frekvensområde kan övas upp och jag tror också personligen att vi människor håller på att utveckla en sådan förmåga kollektivt i den här tiden.

Det är inte bara materia som har strålning. Även tankar, känslor, ljud, drömmar och fantasier har sina egna frekvenser. Vi kan påverka vibrationen hos något annat genom en effekt som jag kallar ”samklang”. Det kommer från ett experiment där man ställer två kristallglas bredvid varandra men inte så de stöter i varann. Sen ”spelar” man på ett av glasen genom att lätt slå på det. Då uppstår en ton. Efter en liten stund börjar samma ton ljuda även i det andra glaset, trots att man inte vidrört det. Det är också därför affirmationer blir så kraftfulla ju mer man kan visualisera det önskade resultatet, som om det redan vore manifesterat.

Det är så vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Den starkaste frekvensen vandrar vidare som ringar på vattnet och påverkar andra vibrationer genom att höja eller sänka dem. Visst har du vaknat glad och förväntansfull en dag för att sedan stöta på en person som är riktigt surmulen och nere. Och snart har din egen glädje krympt undan. På samma sätt kan även en strålande blå himmel med solsken och ljumma vindar få det tyngsta sinne att lätta upp.

2006 © Anna Sporring

Det här är en nypublicerad artikel från min gamla hemsida

Photo av Halacious på Unsplash