Esoterisk Rådgivning

a book, life, knowledge-4302990.jpg

Esoterisk vägledning 10 veckor

En översikt över hur energierna påverkar dig under dina nästa tio veckor. Detta hjälper dig att planera, så du kan vila när energin är låg och vara mer aktiv när det är högre flöde.

Du får din vägledning i skriftlig form i en pdf-fil. Jag tar begränsat antal beställningar per månad av dessa.

alarm clock, coffee pot, coffee-2132276.jpg

Dimensionell vägledning

Jag förmedlar budskap och hämtar svar på dina frågor genom att vandra i de olika dimensionerna. Kunskapen kan komma från flera olika källor exempelvis från änglar, högre jaget, andrasidan, gudinnor, mästare, guider och andra ljusväsen m.fl. Jag ser också vilket/vilka kraftdjur som är aktiva just nu och förmedlar deras visdom. Tänk igenom dina frågor så du har klart för dig vad du vill ha belyst innan du bokar. Skriftligt svar.

Änglasvar

Här är det änglarna som ger goda råd och svar på dina funderingar. Du kan ställa 1-5 frågor eller lämna öppet för änglarnas budskap. Jag ser även var dina skyddsänglar står och förmedlar om de har något budskap till dig. Skriftligt svar.

Jag tonar in på dig och målar ner de färger jag får till mig. Du får bilden jag målat samt tolkning i text. Ofta följer det också med budskap från änglar och skyddsänglar och ibland även kraftdjur. 
a book, life, knowledge-4302990.jpg
Jag tonar in på ditt andliga arkiv och läser/tolkar några av dina tidigare och framtida liv. Vilka liv du levt eller vem du varit i tidigare liv är inte det viktiga här, utan jag tar främst fasta på vilka styrkor och svagheter du haft och vilka lärdomar du gjort och har kvar att göra. En Akashaläsning ska vara stärkande och inspirerande och ge dig nya insikter om dig själv för ökad självförståelse. Detta kan vara djupt helande och ge dig ny kraft att gå framåt i livet. Skriftligt svar.