Affirmationer

Affirmationer

Affirmationer är bra verktyg för mental träning. De är praktiska för att de är så lätta att arbeta med. De kräver inte att man ställer in saker för att frisätta tid, eller sätter sig i ett rum och stänger av telefoner och skickar ut barnen till lekplatsen en stund....