Sekretesspolicy

för Livsmagi.se

Informationsinsamling

Du som besökare kan titta på mina sidor utan att behöva uppge vem du är eller några andra uppgifter om dig själv. För det fall att du skulle lämna uppgifter om dig själv, exempelvis genom att använda något av formulären, godkänner du ett specialanpassat avtal som reglerar vilka personuppgifter du måste ange och hur dessa hanteras.

Livsmagi.se samlar automatiskt in följande information om de som besöker hemsidan:

IP-adress
Webbläsarens namn och version
Operativsystem
Uppgifter om vilken hemsida besökaren kommer från
Datum och tid

Informationsanvändning

Informationen används statistiskt för att kunna analysera hur hemsidan används. Vad jag tittar på är bland annat antalet besökare, hur de hittat hit, hur de navigerar på sidan samt vilken tidpunkt som sidan är mest besökt. Vidare undersöks viss regioninformation, från vilka hemsidor besökarna kommer samt de söknycklar som används för att lokalisera sidan. Denna information används internt för att kunna mäta marknadsföringsåtgärder och erbjuda en bättre tjänst till mina kunder.

Livsmagi.se värnar om din personliga integritet. Jag följer naturligtvis de lagar och regler som finns, till exempel personuppgiftslagen, för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Livsmagi.se kommer inte att sälja, hyra ut eller ge bort dina personuppgifter, som adress, telefon eller e-postadress vidare till tredje part.

Information och rättelse

Du som är kund hos mig kan när du vill få veta vilka kunddata jag har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan även begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller begära att dina data helt raderas.

Cookies

Jag använder mig av cookies på mina hemsidor. Cookies är små informationsfiler som sparas av webbläsaren på din dators hårddisk. Användningen av dessa leder till att jag har möjlighet att identifiera om det är första gången någon besöker hemsidan eller om det skett förut. En cookie berättar inte i sig själv om exempelvis besökarens e-postadress och jag kan inte heller använda den för att få någon annan information om dig. I din webbläsare finns möjligheten att ställa in om man vill blockera cookies eller få information varje gång en cookie skickas. Läs mer här…

Uppdaterat 2021-08-07

Anna Sporring