Om du är intresserad av att lära dig Reiki hos mig vill jag gärna att du är medveten om att Reiki har förändrats mycket över tid. När jag började på 90-talet så berättade man en helt annan historia om Reikins ursprung, än det man idag vet efter all efterforskning som gjorts.

Munken Mikao Usui skapade Reiki i början på 1900-talet i Japan. Hans ursprungliga Reiki handlade om att använda den naturliga livsenergin som finns i och omkring oss och hur han använde den för att läka och skapa andlig utveckling och frid i sinnet. Det var på många sätt mer en väg mot andlig upplysning än den friskvårdsmetod det blivit idag. Reikins arbetsområde har krympt och jag vill gärna bidra till att lyfta fram det ursprungliga i metoden igen och sprida kunskapen om Reiki som en andlig väg. Dock inte att sammanblandas med religion och sekterism. Reiki är fortfarande oberoende av religion och tro.

När Reiki kom till väst tappade man bort mycket av den ursprungliga kunskapen, dels i översättningen och dels pga. den tid man levde i då andra världskriget just hade varit. Västvärlden var inte alltför vänligt inställd till Japan och japanska metoder så det finns en rimlighet i att man ändrade berättelsen om Reiki för att bättre passa in i det västerländska samhället.

Nu vet vi att det gick ganska bra, då Reiki idag finns över hela världen. Det som däremot är lite sorgligt är att så mycket av det ursprungliga tappades bort vilket ledde till att det idag finns många olika varianter av Reiki, många med liten eller ingen koppling kvar till ursprunget. Man har lagt till egna tillägg och hittat på varianter som inte har något med original-reikin att göra. All Reiki är helande, men sen beror det på metoden hur effektivt det blir.

Jag har numera valt att enbart arbeta med Klassisk japansk Reiki™, den moderna varianten av den ursprungliga Reikin, så som Mikao Usui praktiserade den. Inga tillägg, inga avläsningar eller mediala budskap, utan bara ren energi. För mig är det här det mest effektiva och rena sättet att arbeta med Reiki och jag får snabbare och djupare effekter av mina behandlingar. Och det blir tydligare och därmed enklare att se hur den andliga och personliga utvecklingen tar fart ju mer du utövar Reiki.

Om du vill lära dig Reiki som det ursprungligen skapades av grundaren, kontakta mig. Du kan gå fysisk kurs hos mig eller få individuell undervisning på distans.

Jag vill att du ska känna dig trygg och kunna använda din Reiki med självförtroende och kunskap när du gått reikikurs hos mig. Därför kan det hända att du behöver visa upp diplom från tidigare reiki-kurser du gått. Om de blir godkända får du en faktura som sen ska vara betald innan du påbörjar kurs. Eftersom inte alla reikistilar passar ihop kan det också hända att jag rekommenderar dig att börja med steg 1 hos mig innan du fortsätter med de andra stegen.

Har du funderingar över vilken väg som blir bäst för dig med Reikin, hör av dig till mig så benar vi ut det tillsammans.