Reiki healing

En japansk metod för att ge healing till både sinne och kropp

Behandling på distans

Reiki fungerar fantastiskt bra på distans. Du får behandlingen där du befinner dig, gärna skönt nedbäddad på en plats där du känner dig trygg. Ett lugnt rum på jobbet, hemma i soffan eller sängen, i bilen eller trädgården. Platsen är inte så väsentlig så länge du känner dig trygg där du är.

När du bokat en distansreiki ringer jag upp dig på den avtalade tiden för att starta upp kontakten. Du får sen lägga dig eller sätta dig bekvämt på din valda plats, blunda och slappna av och bara ta emot energin som kommer med behandlingen.

En distansreiki tar ca 20-30 minuter och den sköna avslappningen kan sitta i hela dagen efteråt, ibland flera dagar.

Om du önskar har vi kontakt efteråt på det sätt vi kommer överens om.

Behandling på mottagning

När man får en fysisk helkroppsbehandling, så får du lägga dig påklädd på en behandlingsbrits. Jag stoppar om dig med filt och kuddar och ser till så att du har det bekvämt.

Behandlingsrummet är förberett för lugn och vila och du får gärna blunda och slappna av. Kommer det upp frågor och funderingar under tiden är det också helt ok. Det kan hända att du somnar, vilket också är helt i sin ordning och väldigt vanligt.

Behandlingen går till så att jag lägger händerna i olika mönster på din kropp med början på huvudet, sen framsida kropp och ända ner till fötterna och avslutas med en kort chakrabalansering.
Detta tar ca 45-60 minuter.

Före och efter behandlingen finns tid för samtal.

Man kan bli pigg och energisk likaväl som avslappnad, frusen och trött efteråt. Ta hand om dig oavsett vilken reaktion du får, ge dig tid att bara vara med dig själv efteråt om du kan.

Känslan av avslappning och ny energi sitter ofta kvar i flera dagar efteråt.

Stressfri med Reiki

Reiki ökar närvaro och mindfulness, minskar stress och aktiverar din personlig utveckling

Reiki vid stress

Reiki är utmärkt både vid akut stress och när man stressat en längre tid. Jag rekommenderar ofta Reiki som komplement till hälsocoachingen eller andra terapier, eftersom den är så bra på att balansera och minska på stressnivåerna i kroppen. Att minimera stress är bland det första som behöver göras när det gäller att stärka upp hälsan.

Man kan även ge reiki vid akuta besvär och när stressnivån är i högläge. Då får din kropp en skjuts av energi vilket stärker ditt eget självläkande försvar och läkningen tar ofta kortare tid än den annars skulle ha gjort.

Blockeringar kan sätta sig i energibanorna i din fysiska kropp, i chakrorna eller i dina eteriska kroppar, dvs. i tankemönster och känslor. En blockering är något som hindrar energin att röra sig fritt och detta kan ge sig till känna genom olika fysiska symptom med tiden. När vi tillför Reiki så stärks livsenergin och ditt eget självläkande system får extra kraft att ta itu med blockeringarna.

En annan typ av blockering orsakas av virus, svampar och bakterier. Kroppens naturliga respons är att sparka igång immunförsvaret och bekämpa inkräktarna. För att underlätta för ditt immunförsvar är det viktigt att du är avslappnad och avstressad, vilket du också får hjälp med av Reiki-behandlingen.

Personlig/andlig utveckling

Reiki hjälper dig att bli medveten om dina tanke- och känslomönster. Första steget till att förändra ett mönster är att du kan se det. Din medvetenhet om de mönster som hindrar och blockerar gör tillsammans med Reiki att du kan börja läka dig själv och komma tillbaka till balans igen.

När man tar emot Reiki under en längre period så kan din personliga utveckling sätta fart genom att behandlingarna påverkar och ger energi till dina tankar och känslor.

Din energikropp blir starkare, du blir mer medveten om hur du agerar och vilka val du gör i ditt dagliga liv. I takt med att du blir mer medveten så är det också vanligt att det uppkommer en längtan efter att vara mer sann och ärlig mot dig själv.

Detta gör att du kanske börjar ändra beteende, blir bättre på att säga nej och sätta gränser, ger dig själv en högre prioritet på listan och inser att du behöver vara vänlig mot dig själv först, för att kunna visa vänlighet åt andra. Din självkännedom ökar och din andliga dimension blir allt viktigare att ta hand om.

Lär dig Reiki

Klassisk Japansk Reiki© steg 1, 2, 3

Individuell undervisning

Jag ger kurser i Klassisk Japansk Reiki@ på alla tre nivåer.

För närvarande ger jag endast undervisning individuellt via telefon/Zoom.

Det behövs inga förkunskaper för att gå steg 1. Däremot krävs att du har gått Klassisk Japansk Reiki© för att få fortsätta med steg 2 och 3 hos mig. Var beredd på att du kan behöva visa upp diplom.


Individuell undervisning innebär att du får undervisning på distans och vi har kontakt vid flera tillfällen via telefon eller Zoom under kursperioden.

Individuell undervisning pågår under 3-4 veckor och du får då uppgifter att utföra mellan våra kontakttillfällen. När uppgifterna genomförts och godkänts får du ditt kursdiplom.

En distanskurs är lika mycket värd som en fysisk helgkurs.

Är du intresserad av att anmäla dig på kurs, eller har du frågor och funderingar om Reiki-kurserna, då är du välkommen att kontakta mig.

Klassisk Japansk Reiki© steg 1-2-3

De tre stegen i Reiki bygger på varandra och utgör tillsammans en helande resa, både personligt och andligt. Hur resan ser ut och hur lång den blir, är helt individuellt och beror på vilka erfarenheter du har med dig och var du befinner dig på din personliga livsresa.

Reiki 1

Vid första steget i Reiki lär du dig att ge Reiki fysiskt, så kallad direktreiki. Du lär dig en snabbehandling, hel- och halvkroppsreiki, att ge Reiki till dig själv och andra. Du lär dig även att ge Reiki till husdjur, mat, växter m.m.

Stor vikt läggs vid att lära dig förstå och känna igen energin i Reiki och hur du kan ”lyssna in” Reikin och följa den i stället för att styra behandlingen mentalt. Din närvaro i nuet och mindfulness ökar.

Fokus för Reiki 1 är att hela det fysiska.

Reiki 2

Vid andra steget i Reiki lär du dig att skicka Reiki på distans. Du får lära dig att arbeta med symboler och att ge Reiki utanför tid och rum. Även här lär du dig hur du behandlar både dig själv och andra.

Personlig och andlig utveckling tar fart med Reiki 2 och intuitionen stärks. Du lär dig många olika sätt att arbeta med din egen utveckling och du får många verktyg till din hjälp.

Fokus för Reiki 2 är att hela mentalt och emotionellt.

Reiki 3

Vid tredje steget i Reiki lär du dig ytterligare en symbol och att arbeta på djupet med dig själv och andra. Du lär dig också att lära ut Reiki till andra så att du kan bli en del i att sprida kunskapen vidare.

Din andliga utveckling går ännu djupare och du får fler verktyg till din hjälp som gör att du kan jobba mycket medvetet med din utveckling och exempelvis lösa upp gamla trauman. Det är inget krav att man måste hålla kurser sen utan Reiki 3 kan man gå för sin egen utveckling enbart om man så vill.

Fokus för Reiki 3 är ett andligt helande.

Scroll to Top