Reiki – livsenergi

När man ska förklara Reiki brukar man ofta börja med att förklara själva tecknet för Reiki. Tecknet, som är japanskt, består av två delar, det översta Rei som översätts med ordet ”universell, allomfattande” och det undre Ki som översätts med ordet ”livsenergi”. Och då får man i översättning ”allomfattande livsenergi”. Jag har funnit med tiden att det är en rejäl förenkling och nästan en förminskning av vad Reiki är om man bara nöjer sig med den förklaringen.

Reiki är så oerhört mycket mer. Om man refererar till Reiki som enbart livsenergi, får man lätt uppfattningen att det bara är något som finns i det levande och därmed också kan försvinna eller stängas av när det levande dör. Men det är så långt ifrån sanningen man kan komma.

Den verkliga förståelsen av Reiki kan vi bara få genom att uppleva den

Den verkliga förståelsen

Att försöka förstå Reiki mentalt skulle jag säga är en helt omöjlig uppgift. Den verkliga förståelsen av Reiki får vi när vi upplever den. För varje upplevelse växer förståelsen och insikten, dels om Reiki och dels om oss själva. 

Jag skulle vilja uttrycka det så att Reiki är en urkraft vars natur är att upprätta och vidmakthålla balansen mellan alla element i hela skapelsen. Det är Reikis inneboende förmåga att skapa balans som vi upplever som helande, och lugnande.

Summan av delarna är större än helheten

Reiki kan också uttryckas som ett tillstånd av helhet, vilket gör det till en holistisk kraft, där alla delar och balansen mellan dem är lika viktiga. Summan av delarna är större än helheten.

Reiki blir då mer ett tillstånd vi är i när vi är i total balans med skapelsen.

Livsenergin är allomfattande då den finns i allting. Det är kraften som håller ihop atomen, fröet, blomman, planeter och solsystem. Det är energin som gör att blodet rinner i dina ådror och att själen vet vart den ska när du dör. Det är energin som håller ihop kosmos i en evigt skapande dans med kaos. Den är själva balansen mellan kaos och kosmos som håller ihop vår verklighet.

Den inre mästaren

Att vara så totalt i flöde att egot upphör och man upplever sig vara Ett med Alltet. DET är att verkligen vara en sann Reikimästare. Det är få förunnat att få uppleva det flödet varaktigt, men att få glimtar av det räcker också långt. För varje gång man känner det där flödet och balansen så samlar man ihop mer och mer erfarenhet av det. Och det gör att det inre ljuset ökar successivt, vilket i sin tur ökar förståelse och insikt i den större verkligheten. Man väcker upp den inre mästaren kan man säga.

Men detta kräver tid och övning. Det räcker inte att gå en kurs och få diplom. Det är efteråt som det stora arbetet börjar. Reiki Master är en utbildningsgrad, men att vara en sann Reikimästare är ett pågående arbete av inre ljus, ödmjukhet och kärlek. Det är ett tillstånd man upplever och förtjänar genom att praktisera, praktisera, praktisera…

Min tacksamhet över att ha funnit den här vägen, nästan förlorat den och sen funnit den igen, vet inga gränser.

Kontakta mig om du vill gå en kurs eller boka Reiki behandling