Hur ofta kommer du ihåg att planera in ”Mellanrum”?

Utan mellanrum finns ingen plats för rörelse. Till och med i atomerna finns det mellanrum och det är där energin har plats att röra sig. Enorm plats dessutom.

Det finns mellanrum på de mest oväntade platser. Till exempel när vi andas, ett mellanrum mellan in- och utandning. Mikroskopiskt kanske, men det finns där.

Jag tror att det är där, just i alltings mellanrum, som själva livet finns… anden… andan. Där är som en port där jag kan kliva in och hitta kärnan i skapelsen, i mig själv. Det är den punkt jag söker i meditation. Tystnaden, stillheten mellan rörelserna där fullkomlig vila bor.

I vår alltmer stressade tillvaro så känns det bara viktigare och viktigare att jag hittar den punkten i vardagen. Först då kan jag börja handla inifrån mig själv i stället för att mina handlingar blir en reaktion på det som är utanför mig. När jag hittar in till stillheten så kan jag börja agera i stället för att re-agera och då föds kreativiteten, originaliteten och friheten inifrån och livet blir sant och levande igen.

© Anna Sporring

Det här är en nypublicerad artikel från min gamla hemsida


Photo by John Price on Unsplash