Lär dig Reiki

Klassisk Japansk Reiki© steg 1, 2, 3

Lär dig Reiki

Jag ger kurser i Klassisk Japansk Reiki@ på alla tre nivåer.

Det behövs inga förkunskaper för att gå steg 1. Däremot krävs att du har gått Klassisk Japansk Reiki© för att få fortsätta med steg 2 och 3 hos mig. Var beredd på att du kan behöva visa upp diplom.

Aktuella kurstider 2023

Kalendern uppdaterar jag då och då under året…

Anmäl dig till nyhetsbrevet nedan för att hålla dig uppdaterad.

KALENDER

Nyhetsbrev

Fysisk kurs

Jag håller ett litet antal helgkurser i Reiki under året.

Reiki 1 ges lördag-söndag + en återträff

Reiki 2 ges heldag + 1 digital träff + en återträff

Reiki 3 ges lördag-söndag + en avslutande heldag + en återträff

Individuell undervisning

Individuell undervisning innebär att du får undervisning på distans och vi har kontakt vid flera tillfällen via telefon eller Zoom under kursperioden.

Individuell undervisning pågår under 3-4 veckor och du får då uppgifter att utföra mellan våra kontakttillfällen. När uppgifterna genomförts och godkänts får du ditt kursdiplom.

En distanskurs är lika mycket värd som en fysisk helgkurs.

Är du intresserad av att anmäla dig på kurs, eller har du frågor och funderingar om Reiki-kurserna, då är du välkommen att kontakta mig.

Klassisk Japansk Reiki© steg 1-2-3

De tre stegen i Reiki bygger på varandra och utgör tillsammans en helande resa, både personligt och andligt. Hur resan ser ut och hur lång den blir, är helt individuellt och beror på vilka erfarenheter du har med dig och var du befinner dig på din personliga livsresa.

Reiki 1

Vid första steget i Reiki lär du dig att ge Reiki fysiskt, så kallad direktreiki. Du lär dig en snabbehandling, hel- och halvkroppsreiki, att ge Reiki till dig själv och andra. Du lär dig även att ge Reiki till husdjur, mat, växter m.m.

Stor vikt läggs vid att lära dig förstå och känna igen energin i Reiki och hur du kan ”lyssna in” Reikin och följa den i stället för att styra behandlingen mentalt. Din närvaro i nuet och mindfulness ökar.

Fokus för Reiki 1 är att hela det fysiska

Reiki 2

Vid andra steget i Reiki lär du dig att skicka Reiki på distans. Du får lära dig att arbeta med symboler och att ge Reiki utanför tid och rum. Även här lär du dig hur du behandlar både dig själv och andra.

Personlig och andlig utveckling tar fart med Reiki 2 och intuitionen stärks. Du lär dig många olika sätt att arbeta med din egen utveckling och du får många verktyg till din hjälp.

Fokus för Reiki 2 är att hela mentalt & emotionellt

Reiki 3

Vid tredje steget i Reiki lär du dig ytterligare en symbol och att arbeta på djupet med dig själv och andra. Du lär dig också att lära ut Reiki till andra så att du kan bli en del i att sprida kunskapen vidare.

Din andliga utveckling går ännu djupare och du får fler verktyg till din hjälp som gör att du kan jobba mycket medvetet med din utveckling och exempelvis lösa upp gamla trauman. Det är inget krav att man måste hålla kurser sen utan Reiki 3 kan man gå för sin egen utveckling enbart om man så vill.

Fokus för Reiki 3 är ett andligt helande