Vi har många olika behov, men vilka är verkligen viktiga på riktigt? För det är lätt att blanda ihop de viktiga behoven med önskningar och känslobaserade behov. För att en människa ska må bra, vara stark och trygg och utvecklas så krävs det att några av de jag kallar sanna behov uppfylls. När dessa behov är uppfyllda mår vi bra.

I mitt arbete som Hälso- och livsstilsterapeut, är det dessa sanna behov som jag strävar efter att uppfylla i min relation till dig som klient.

TRYGGHET Jag erbjuder trygghet, genom att du har mig som stöd och bollplank genom hela processen att optimera din hälsa.

KREATIVITET Kreativitet genom att du får lära dig nya sätt att tänka kring livsstil och beteenden och det gör att du utvecklar din egen kreativitet.

UTMANINGAR Utmaningar kommer i alla projekt och att bygga upp sin hälsa är inget undantag. Det kommer både små och stora utmaningar på vägen och då behövs både kreativitet och tryggheten av en coach som stöttar och peppar för att du inte ska komma på avvägar och missa målet.

HÄLSA Hälsa är ju själva ämnet jag arbetar med och målet i vårt arbete tillsammans som coach-klient. Här ingår kost, näring, rörelse, sömn, mental träning. Jag bygger ständigt på min kunskapsbank för att kunna ge dig de bästa nycklarna för att uppnå din optimala hälsa.

KÄRLEK Kärlek, när du lyckas fylls du av glädje och stolthet och din självkänsla och självkärlek växer. När du lyckas, så lyckas även jag som din coach och växer också i kärlek och självkänsla.

Win-win när den samlade kärleken i världen växer. ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜